Όροι Χρήσης

Ο Ηλεκτρονικός Οδηγός RapidSearch παρέχει τους όρους χρήσης που περιγράφονται παρακάτω.
1) Σύμφωνα με την νομοθεσία περί προστασίας καταναλωτή και προσωπικών δεδομένων σκοπός της εταιρείας είναι η προβολή επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών.
Όλα τα μέλη και οι επισκέπτες του δικτυακού τόπου Ηλεκτρονικού Οδηγού RapidSearch του  δέχονται ότι σε κάθε χρήση του δικτυακού τόπου αυτού θα δεσμεύονται από τους όρους χρήσης.

Σε όποια αντίρρηση των παραπάνω όλα τα μέλη και επισκέπτες οφείλουν να αποφύγουν κάθε επίσκεψη σε αυτόν τον ιστότοπο. Κάθε μέλος και επισκέπτης σε αυτόν τον δικτυακό τόπο μετά ανακοινώσειςς αλλαγών και τροποποιήσεων εφόσον συνεχίζουν να κάνουν χρήση αυτού σημαίνει ότι έχουν αποδεχθεί την τροποποίηση και τις αλλαγές.
2) Απαγορεύεται η χρήση αυτού του ιστότοπου σε ανήλικους. Παραύτα εάν υπάρξει επίσκεψη και χρήση ιστοσελίδας και υπηρεσιών δύναται να θεωρηθούν ακατάλληλες δια αυτούς τότε ο Ηλεκτρονικός Οδηγός RapidSearch ουδεμίαν ευθύνη φέρει.
3) Η χρήση των στοιχείων στον δικτυακό τόπο γίνονται από τον χρήστη εντελώς δωρεάν και χωρίς καμία επιβάρυνση.
4) Η ιστοσελίδα περιέχει υλικό όπως (σήματα,λογότυπα επιχειρήσεων, πληροφορίες καταχωρημένων, κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο,λογισμικού γραφικών παραστάσεων) χωρίς περιορισμό μουσικής και ήχου,τα οποία προστατεύονται από την νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Ο χρήστης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα σε περίπτωση αντιγραφής του ανωτέρω υλικού.
5) Ο Ηλεκτρονικός Οδηγός RapidSearch δεν ευθύνεται για την πληρότητα, αρτιότητα, διαθεσιμότητα και εγκυρότητα των πληροφοριών δεδομένου πως την ευθύνη για την ακρίβεια των πληροφοριών η την μη προβολή αυτών διατηρούν οι προβαλόμενοι. Ο  Ηλεκτρονικός Οδηγός RapidSearch δεν ευθύνεται για τυχόν αποφάσεις που βασίζονται σε πληροφορίες οι οποίες περιβάλλονται στον συγκεκριμένο ιστότοπο η που είναι διαθέσιμες μέσω αυτού.
Ο κάθε χρήστης είναι υπεύθυνος για την προστασία του εξοπλισμού και λογισμικού από οποιαδήποτε παρενέργεια.
Ο Ηλεκτρονικός Οδηγός RapidSearch  δεν φέρει καμία ευθύνη δια την οποιαδήποτε ζημιά (θετική ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευτικά ή σωρευτικά συνιστάται σε απώλεια κερδών,δεδομένων,διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λ.π) από επισκέπτες του ιστότοπου η από τρίτους που έχει να κάνει με την λειτουργία η μη αυτής ή την χρήση του δικτυακού τόπου με αδυναμία παροχής υπηρεσιών η πληροφοριών που δίνονται από αυτόν η με τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα, υπηρεσίες πληροφορίες όπου διατίθενται μέσω αυτού.
Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν δικτυακό τόπο αποτελούν μια προσφορά προς τον επισκέπτη και δεν δύναται σε καμία περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες. Οι συμβουλές η προτροπές δεν αποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιδήποτε προτροπή η αποτροπή για μη ή συγκεκριμένων πράξεων προς τον επαγγελματία.
6) Ο  Ηλεκτρονικός Οδηγός RapidSearch δεν δύναται να εγγυηθεί ότι οι υπηρεσίες θα είναι διαθέσιμες ανά πάσα ώρα και στιγμή δίχως διακοπές και πως η λειτουργία αυτού θα είναι δίχως σφάλματα και διαταραχές λόγω τεχνικής φύσεως προβλημάτων και συνθηκών τις οποίες δεν επηρεάζει η εταιρεία.
Διακοπές μπορεί να παρουσιαστούν σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του διαδικτύου ή του διαδυκτυακού τόπου καθώς και μιας μικρής διακοπής της υπηρεσίας.
Αυτό ισχύει και στην περίπτωση μέτρων συντήρησης και επικαιροποίησης.
Μια τέτοια προσωρινή μη διαθεσημότητα της υπηρεσίας δεν αποτελεί ελλάτωμα.
Ο χρήστης δηλώνει πως είναι σύμφωνως με τέτοια μέτρα.
Η εταιρεία ουδεμίαν ευθύνη φέρει δια την περίπτωση ζημίας της οποίας μπορεί να υποστεί ο χρήστης εξαιτίας της χρήσης υπηρεσίας των πληροφοριών του παρόντος διαδικτυακού τόπου.
7) Ο  Ηλεκτρονικός Οδηγός RapidSearch μπορεί να περιλαμβάνει (LINKS),(ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους οι οποίοι ελέγχονται από τρίτους φορείς.
Οι σύνδεσμοι παρέχονται προς διευκόλυνση των χρηστών και δεν συνεπάγεται πως η εταιρεία μας συνυποστηρίζει αυτές τις ιστοσελίδες και ότι αποδέχεται το περιεχόμενο τους.
Στην περίπτωση όπου ο χρήστης επιλέξει χρησιμοποίηση αυτών των συνδέσμων είναι απαραίτητο να γνωρίζει πως φεύγει από τον ιστότοπο της εταιρείας μας και πως η εταιρεία δεν έχει έλεγχο σε ιστοσελίδες τρίτων.
Επομένως η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των διαδικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουν οι σύνδεσμοι για την προστασία του απορρήτου των πληροφοριών που ο χρήστης παρέχει κατά την επίσκεψη σε ιστοσελίδες τρίτων,ούτε για οποιαδήποτε οικονομικής η άλλης φύσεως ζημία υποστεί.
Οι παρόντες όροι δεν ισχύουν για τις ιστοσελίδες τρίτων.
8) “Επειτα από την καταβολή του συμφωνηθέντα ποσού για την εγγραφή και διαφήμιση στον κατάλογο του  Ηλεκτρονικός Οδηγός RapidSearch η εταιρεία μας υποχρεούτε εντός πέντε (5)ημερών να προβάλλει στον κατάλογο της επιχείρησης του επιχειρηματία.

Η εταιρεία μας δεν φέρει ευθύνη εάν η προβολή δεν πραγματοποιηθεί εντός αυτού του χρονικού διαστήματος όταν συντρέχουν λόγοι όπως : προβλήματα στον SERVER ή στο δίκτυο ή στην ανακαίνιση της σελίδας.
9) Η εταιρεία μας έχει το δικαίωμα να τροποποιεί η να συμπληρώνει την υπηρεσία καθώς και τους παρόντες όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου.
10) Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.
Σε περίπτωση διαφοράς που ανακύψει σε σχέση με τους παρόντες όρους αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια Αθηνών.