Παρατείνεται η διαθεσιμότητα μέχρι την έκδοση οριστικών πινάκων ΑΣΕΠ

Image Όπως σημειώνει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, προς αποφυγή παρανοήσεων, οι τελικοί πίνακες που έχει ήδη δημοσιεύσει το ΑΣΕΠ δεν είναι οριστικοί, καθώς δεν έχουν εξεταστεί οι αιτήσεις θεραπείας των υπαλλήλων. Συνεπώς, και μέχρι και την έκδοση των οριστικών πινάκων δεν διακόπτεται η μισθοδοσία των εν λόγω υπαλλήλων.

Add Comment